حس سبز

حس رویا گونه ی من از زندگی

ترجمه ی ترانه:اجرا شده در مراسم اسکار 2015,ترانه ای از LADY GAGA

The hills are alive with the sound of music.

With songs he have sung for a thousand years.

the hills fill my heart with the sound of music.

My heart wants to sing every song it hears.

تپه ها با آوای موسیقی زنده اند

با آهنگ هایی که او برای هزاران سال خوانده است

تپه ها قلبم را با آوای موسیقی پر میکنند

قلبم میخواهد هر آهنگی که میشنود را بخواند

My heart wants to beat like the wings of the 

 birds that rise from the lake to the trees.

My heart wants to sigh like a chime 

 that flies from the church on a breeze.

To laugh like a brook when it trips and 

 falls over stones on its way.

To sing through the night 

 like a lark who is learning to pray.

قلبم میخواهد بتپد، مثل [حرکت سریع] بال های پرندگانی که  

از دریاچه برخاسته اند و به سمت درختان میروند

قلبم میخواهد آه بکشد، مثل صدای ناقوسی که از کلیسا به همراه  

نسیم به پرواز در می آید

[قلبم میخواهد] بخندد، مثل یک نهر، زمانی که میرقصد و روی  

سنگ های سر راهش میریزد

[قلبم میخواهد] در طول شب آواز بخواند، مثل یک چکاوک که در  

حال یادگیری عبادت است

I go to the hills when my heart is lonely

I know I will hear what I've heard before

My heart will be blessed with the 

 sound of music And I'll sing once more

هنگامی که قلبم تنهاست، به تپه ها میروم

میدانم که چیزی که قبلا شنیده ام را خواهم شنید

قلبم با آوای موسیقی، مقدس خواهد شد، و من بار دیگر  

خواهم خواند

Girls in white dresses with blue satin sashes

Snowflakes that stay on my nose and eyelashes

Silver white winters that melt into springs

These are a few of my favorite things

دختران در لباس های سفید با کمربند های ساتن آبی

دانه های برف که روی بینی و مژگانم میمانند

زمستان های نقره ای-سفید که ذوب و به بهاران تبدیل میشوند

اینها کمی از چیزهای مورد علاقه ی من هستند

When the dog bites

When the bee stings

When I'm feeling sad

I simply remember my favorite things

And then I don't feel so bad

زمانی که سک گاز میگیرد

زمانی که زنبور نیش میزند

زمانی که غمگینم

به سادگی چیزهای مورد علاقه ـم را به یاد می آورم

و سپس احساس خیلی بدی ندارم

Edelweiss, Edelweiss

Bless my homeland forever

گل قدیفه، گل قدیفه

میهنم را تا ابد حفظ کن

Climb every mountain,

Ford every stream,

Follow every rainbow,

'Till you find your dream.

از هر کوهی بالا برو

از هر نهری عبور کن

هر رنگین کمانی را دنبال کن

تا زمانی که رویایت را بیابی

A dream that will need

All the love you can give,

Every day of your life

For as long as you live.

رویایی که به تمام عشقی که

میتوانی بدهی، نیاز خواهد داشت

[عشقی که در] هر روز از زندگی ات [است]

تا زمانی که زندگی میکنی

Climb every mountain,

Ford every stream,

Follow every rainbow,

'Till you find your dream.

از هر کوهی بالا برو

از هر نهری عبور کن

هر رنگین کمانی را دنبال کن

تا زمانی که رویایت را بیابی 

 

 *برای دونستن بیشتر از لیدی,اینجا کلیک کنین. 

 *هیچ وقت فک نمی کردم یه روز از گاگا اینجا ترجمه بذارم! 

 *این ترانه ترکیبی از ۴ تا از ترانه هاشه که تو مراسم اسکار ۲۰۱۵ اجرا  

کرد. 

 *برای فیلم آوای موسیقی (نام دیگر: اشک ها و لبخند ها)

 *ازش متنفرم! 

 *با اون شکل و شمایل مسخره ش!

+ نوشته شده در شنبه 9 اسفند‌ماه سال 1393 ساعت 12:05 ق.ظ توسط حس سبز | 0 نظر